صفحه اول کتاب را یادت هست ؟

او امیدش به ما دبستانی ها بود

و حالا ما بزرگ شده ایم ...