عزیزالله ...

توضیحات: جهت نمایش تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید


در طوفانها خودتان را به آیت الله خوشوقت وصل کنید ...
ایشان فوق آن چیزهایی است که ما فکر می کنیم ...