دولت خدمتگزار


بیانات رهبر در آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دهم:

... این دولت بحمدالله توانست شعارهاى انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند

 

دریافت
عنوان: دولت خدمتگزار
حجم: 1.81 مگابایت