تو اگر پست نبودی ...


می خورم غم و به دل می گویم 

تو اگر پست نبودی حرمت می بردند


دریافت
عنوان: تو اگر پست نبودی ...
حجم: 4.73 مگابایت