نوکر


گذر تک تک این ثانیه های عمرم

به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد


دریافت
عنوان: نوکر
حجم: 795 کیلوبایت
پ ن: به بهانه اربعین حضرت ارباب